fbpx

Održavanje plastičnih rezervoara- saveti

Iako su plastični rezervoari veoma čvrsti i dugotrajni, mogu da se oštete ako se ne pregledaju i održavaju. Održavanje plastičnih rezervoara je neophodno kako bi im se radni vek produžio. To se posebno odnosi na rezervoare koji su u opasnim sredinama.

Nisu svi plastični rezervoari stvoreni jednaki. Iako postoje generički rezervoari koji se mogu prilagoditi raznim uslovima, mnogi rezervoari su dizajnirani za jedinstvenu namenu. Prilikom kupovine, korišćenja i instaliranja rezervoara, važno je proučiti specifikacije i ograničenja proizvođača s obzirom da neki rezervoari imaju temperaturne i ekološke zahteve.

U većini slučajeva, rezervoari specijalne namene su proizvedeni za svoju funkciju i kupljeni su u te svrhe. Poznavanje ograničenja rezervoara može da pomogne u produženju njegovog životnog veka.

Podzemne vode

Potrebno je obratiti posebnu pažnju prilikom ugradnje podzemnih plastičnih rezervoara na podzemne vode.

Podzemne vode mogu dovesti do urušavanja zemljišta i samim tim pomeranje, pucanje i ugrožavanje materije unutar vaših rezervoara.

Temperatura

Jedna od najvećih opasnosti za bilo koju vrstu osetljive opreme su povišene temperature s obzirom da toplota može da ošteti opremu. U slučaju plastičnih rezervoara, produžena upotreba na visokim temperaturama može drastično da skrati njegov vek i korisnost.

Efekti temperature zavise od sadržaja rezervoara, njegove veličine i konfiguracije, načina na koji je konstruisan, debljine njegovih zidova i vrste podrške koju možda ima.

Utvrđivanje uticaja toplote na zakopane rezervoare očigledno je teže iako većina zakopanih rezervoara ima dovoljnu izolaciju i specijalno su dizajnirani za svoju funkciju i životnu sredinu.

Sve polietilenske materije, u zavisnosti od vrste, podležu nekom obliku pucanja. Ovo posebno važi kada su izloženi određenim udarcima ili prevelikom pritisku. Dok mnoge plastike pucaju pod pritiskom, određene sorte su otporne na takve efekte.

Ogrebotine ili pukotine nastale tokom montaže, skladištenja materije ili održavanja mogu da ugroze vaše rezervoare i vremenom oslabe plastiku i izazovu pucanje. Razne bezbednosne procedure i pravilna nega mogu da izbegnu svaku štetu izazvanu pucanjem.

Čišćenje

Ključ korisnosti rezervoara je održavanje čistoce. Ovo može izgledati kao trivijalno razmatranje s obzirom da je rezervoar alat dizajniran za teške dužnosti. Kao i kod svakog alata, održavanje je ključno za to koliko će trajati. 

U prehrambenoj i hemijskoj industriji, čišćenje rezervoara je planiran i redovan uslov koji se dodaje radnom danu. To možda ne važi za rezervoare koji se koriste za skladistenje otpadnih voda, fekalija i trebalo bi ih pažljivo razmotriti.

Zaključak

Održavanje plastičnih rezervoara je vrlo jednostavno, a ako se to radi redovno, vek rezervoara se znatno produžava.

Previsoka temperatura može narušiti integritet plastike i samim tim oslabiti, oštetiti ili uništiti vaše rezervoare.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju tokom istovara, utovara, montaže kao i samog mesta montaže kako bi se izbegla oštećenja ili neravnomerna površina koja može da prouzrokuje pucanje.

Nega i ćišćenje su sastavni deo održavanja svakog alata koji se koristi pa tako i naših plastičnih rezervoara, ukoliko se o njima adekvatno brinete budite sigurni da će duže i trajati.

Cena vertikalni i horizontalni plastični rezervoara zavisi od dosta faktora, pre svega zapremine, željenih priključaka… zbog toga nismo u mogućnosti da istaknemo cene na sajtu. Za sve informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 064 474 032 6 i 064 836 859 4 kako bi nam tačno rekli šta želite, a mi Vama ponudili najbolje rešenje. Hvala na razumevanju!

Podeli sa prijateljima
POZOVITE NAS