fbpx

Separatori

Separatori ulja, masti i naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi. Koriste za prečišcavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe…

Prednosti platičnih separatora

Plastični separatori se sastoje iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim fiterom. Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode. Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja Plasticni separatori – CANE i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade. Koalescentni filterski paket omogućuje visok stepen izdvajanja naftnih derivata i osigurava da prečišćena tečnost ima najviše do 5 mg/l neemulgiranih ulja i masti.

Dimenzije i karakteristike separatora
Tip separatoraProtok l/sZapremina m3Dimenzije (R x L) mmPriključne cevi mm
SEP-2211000x1200Ø125
SEP-5521000x2500Ø125
SEP-101031200x2600Ø160
SEP-151551200x4500Ø200
SEP-202081600x4000Ø200
SEP-3030121600x6000Ø250
SEP-5050151600x7500Ø300
SEP-8080202400x5000Ø300
SEP-100100302400x6800Ø400
SEP-150150362400x8000Ø500
SEP-200200402400x8800Ø600
SEP-250250502400x11100Ø600
Način ugradnje

Ugradnja naših separatora od plastike je brza i laka. Nema potrebe za dotatnim troškovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl. Separatori ulja se ugrađuje u iskopan rov većih dimenzija od samog separatora. Postavljaju se na zbijenu posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm, a zatim se ravnomerno po obodu zatrpava peskom ili šljunkom. Zbijanje se vrši ručno ili mašinski, a potrebno ga je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača. Materijal za zatrpavanje koristiti do 200mm iznad temena separatora, a za preostalu potrebnu količinu se može koristiti materijal iz iskopa. Neophodno je da zbijanje peska oko uređaja bude 95% po Proktoru.

Ukoliko se uređaj postavlja ispod saobraćajnice koja je predviđena za odvijanje teškog teretnog saobraćaja potrebno je ugraditi dodatnu armiranu betonsku (rasteretnu) ploču. Detaljnije objašnjenje postupka zatrpavanja i ugradnje propisano je standardom EN1610. U slučajevima ugradnje separatora u tlo sa podzemnom vodom obratiti pažnju na pojavu sile uzgona.

Možda Vas zanima
plasticne ventilacione cevi osecina black plastic

Ventilacione cevi

Cevi za ventilaciju mogu biti željenih dužina, a u većini slučajeva se izrađuju u dužinama od 3m i 6m. Spajaju se sa prirubničkim spojevima (flanšnama).

Opširnije
plasticna cisterna za skupjanje kisnice osecina black plastic 2

Cisterne za kišnicu

Cisterne za skupljanje kišnice smаnjuјu pоtrоšnju vоdе iz slаvina štо dоvоdi dо uštеdе u trоškоvimа kоmunаlnih nаknаdа.

Opširnije
plasticni camci osecina black plastic

PLastični čamci

Naši plastični čamci čak i preko zime kada se ne koriste potpuno su bezbedni i na otvorenom prostoru, i ako nisu pokriveni, otporni su na sunčeve zrake i na mraz.

Opširnije
horizontalni rezervoari cisterne za vodu

Plastični horizontalni rezervoari

Plastični horizontalni rezervoari- cisterne, rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj, niti sadržaj istih može izazvati hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljeni.

Opširnije
POZOVITE NAS