fbpx

Ventilacione cevi

Ventilacione cevi su izrađene od materijala PEHD-a koji je otporan na većinu agresivnih materija. Predstavljaju pravi izbor prilikom sprovođenja pare koja se javlja u proizvodnom ili bilo kojem drugom procesu. Ventilacione cevi se mogu primeniti i u izgradnji cevovoda za transport industrijskih otpadnih voda i gasova, u velikom broju tehnoloških procesa, u izgradnji dimnjaka itd.

Cevi za ventilaciju mogu biti željenih dužina, a u većini slučajeva se izrađuju u dužinama od 3m i 6m. Spajaju se sa prirubničkim spojevima (flanšnama).

U plastične ventilacione cevi za postavljanje na krovove farmi i tovilišta moguće je, po zahtevu kupca ugraditi skoro sve tipove standardnih ventilatora za izbacivanje isparenja iz farmi odnosno tovilišta, kao i tzv. leptir-klapne koje sprečavaju upadanje atmosferskih padavina u objekat.

Možda Vas zanima
horizontalni rezervoari cisterne za vodu

Plastični horizontalni rezervoari

Plastični horizontalni rezervoari- cisterne, rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj, niti sadržaj istih može izazvati hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljeni.

Opširnije
plasticna cisterna za skupjanje kisnice osecina black plastic 2

Cisterne za kišnicu

Cisterne za skupljanje kišnice smаnjuјu pоtrоšnju vоdе iz slаvina štо dоvоdi dо uštеdе u trоškоvimа kоmunаlnih nаknаdа.

Opširnije
plasticni burici za splavove osecina black plastic

Burići za splavove

Plastični burići za splavove su izrađeni od PEHD, postojani na temperaturama od -30 do +80 stepeni i ne zahtevaju održavanje.

Opširnije
plasticni separatori osecina black plastic

Separatori

Separatori ulja, masti i naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati).

Opširnije
POZOVITE NAS