fbpx

Pravougaone kade

Pravougaone kade se izrađuju zavarivanjem ravnih PE (polietilen) i PP (polipropilen) ploča. Materijal je otporan na skoro sve vrste hemikalija koje se koriste u industriji a to znači da kade imaju širok spektar primene. Kade od plastike su UV stabilizovane odnosno otporne su na Sunčevo zračenje ukoliko se nalaze na otvorenom.

Pravougaone kade
najčešće se koriste kao:

Period upotrebe plastičnih pravougaonih kada je preko 50 godina, jer je struktura materijala takva da se ne menja ni nakon dužeg perioda eksploatacije. Na ovaj način predstavljaju sigurnu i isplativu investiciju.

U skladu sa propisima o zaštiti životne sredine i propisima u oblastima vezanim za skladištenja različitih vrsta kiselina u slučaju havarije ili oštećenja rezervoara vrši se dodatna zaštita izradom plastičnih tankvana.

Tankvane predstavljaju posude koje služe za prihvatanje eventualno prosute materije (kiseline) u slučaju da dođe do oštećenja rezervoara.

Možda Vas zanima
plasticna cisterna za skupjanje kisnice osecina black plastic 2

Cisterne za kišnicu

Cisterne za skupljanje kišnice smаnjuјu pоtrоšnju vоdе iz slаvina štо dоvоdi dо uštеdе u trоškоvimа kоmunаlnih nаknаdа.

Opširnije
plasticne kanalizacione cevi osecina black plastic

Kanalizacione cevi

Mala težina cevi za kanalizaciju omogućava jednostavan transport, montažu i ugradnju na teško pristupačnim terenima.

Opširnije
horizontalni rezervoari cisterne za vodu

Plastični horizontalni rezervoari

Plastični horizontalni rezervoari- cisterne, rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj, niti sadržaj istih može izazvati hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljeni.

Opširnije
plasticni bazeni za kupanje osecina black plastic

Bazeni za kupanje

Bazeni za kupanje proizvodeni su od plastične bazene polietilena visoke gustine (HDPE). Mogu se koristi iznad zemlje, ali i kao delimično ukopani ili uzidani.

Opširnije
POZOVITE NAS