fbpx

Plastične septičke jame

Plastične septičke jame su moderno i efikasno rešenje za tretman otpadnih voda. Izrađene od visokokvalitetnih polimernih materijala, ove jame pružaju brojne prednosti u poređenju sa tradicionalnim betonskim septičkim jamama.

Cena plastičnih septičkih jama zavisa od dosta faktora, pre svega zapremine, željenih priključaka… zbog toga nismo u mogućnosti da istaknemo cene na sajtu. Za sve informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 0648368594  i 0644740326  kako bi nam tačno rekli šta želite, a mi Vama ponudili najbolje rešenje. Hvala na razumevanju!

Plastične septičke jame se najčešće koriste

Jedna od ključnih prednosti plastičnih septičkih jama je njihova izuzetna otpornost na koroziju. Zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih polimera, ove jame su izdržljive i dugotrajne, čime se smanjuju troškovi održavanja i produžava njihov životni vek. Otpornost na koroziju takođe znači da su plastične septičke jame pogodne za različite geološke uslove, uključujući područja sa visokim nivoom podzemnih voda ili agresivnim tlima.

Još jedna važna prednost plastičnih septičkih jama je njihova jednostavna instalacija. Lakoća transporta i montaže omogućava brzu i efikasnu postavku sistema za tretman otpadnih voda. Ovo je posebno korisno u slučaju novih građevinskih projekata ili renoviranja postojećih objekata, gde je vreme ključni faktor.

Održivost je još jedan ključni faktor koji čini plastične septičke jame atraktivnim izborom. Ovi sistemi omogućavaju efikasan tretman otpadnih voda, pri čemu se štetne materije razgrađuju i neutrališu. Ovo pomaže u očuvanju životne sredine i zaštiti podzemnih voda od zagađenja. Dodatno, plastične septičke jame su reciklabilne, čime doprinose smanjenju ukupnog ekološkog otiska.

Kada se sve prednosti uzmu u obzir, plastične septičke jame predstavljaju napredno i efikasno rešenje za tretman otpadnih voda.

Možda Vas zanima
horizontalni rezervoari cisterne za vodu

Plastični horizontalni rezervoari

Plastični horizontalni rezervoari- cisterne, rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj, niti sadržaj istih može izazvati hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljeni.

Opširnije
plasticna cisterna za skupjanje kisnice osecina black plastic 2

Cisterne za kišnicu

Cisterne za skupljanje kišnice smаnjuјu pоtrоšnju vоdе iz slаvina štо dоvоdi dо uštеdе u trоškоvimа kоmunаlnih nаknаdа.

Opširnije
plasticni bazeni za kupanje osecina black plastic

Bazeni za kupanje

Bazeni za kupanje proizvodeni su od plastične bazene polietilena visoke gustine (HDPE). Mogu se koristi iznad zemlje, ali i kao delimično ukopani ili uzidani.

Opširnije
plasticne ventilacione cevi osecina black plastic

Ventilacione cevi

Cevi za ventilaciju mogu biti željenih dužina, a u većini slučajeva se izrađuju u dužinama od 3m i 6m. Spajaju se sa prirubničkim spojevima (flanšnama).

Opširnije
POZOVITE NAS